pátek 10. února 2023

Výňatky z článku Doc. Ing. Vojtěcha Merunky, Ph.D.

 Výňatky z článku Doc. Ing. Vojtěcha Merunky,  Ph.D.

(Celý článek mapuje politickou situaci v Rusku. Nemůžeme ho publikovat, protože jsme nepolitická organizace – avšak tato krátká část ukazuje další souvislosti „védistů“ , pravoslavné církve a ruské politiky…..)

„… Je třeba se rázně vypořádat s účelovou tvorbou mýtů o jakémsi zlatém věku slovanské vzájemnosti pod ruským vedením kdesi za Uralem v bájné Tartárii, se svalnatými árijskými bojovníky ve vikingsko-byzantském brnění na obrovských koních, s védami a bukvicemi a dalšími bludy a účelovými podvody, kterými ruští propagandisté záměrně zaplavují mediální prostor

… Je důležité umět popsat řídící subjekty a spouštěcí mechanismy těchto intervencí, abychom se v budoucnu vyhnuli ještě větším možným problémům.

Takovým subjektem je například Ruský institut strategických studií ( www.RISS.ru ). Tento globálně se tvářící akademický subjekt analyzuje politologickou tvorbu a reálné procesy v neruském světě pro potřeby mocenských aparátů Ruské federace. Institut vytvořil jeden generál-poručík KGB, který po změně režimu v Rusku pravoslavně prozřel a kromě jiného se stal také zásadním konzultantem Zahraničního oddělení Moskevského patriarchátu Ruské pravoslavné církve. Karlovy Vary jsou jeho druhým domovem. V Česku má dokonce amatérské napodobeniny jako například Institut slovanských strategických studií (www.ISSTRAS.eu ) provozovaný Rusy žijícími v České republice a také Nová republika, Sputnik, Slovanská košile atd. Na internetu je snadné najít jejich podporovatele z řad českých stalinistů. V těchto kruzích bylo mimo jiné připraveno také ovládnutí československého pravoslaví původně orientovaného na Srbskou církev a řecký Cařihradský patriarchát a ne na Moskvu…

Můžeme předpokládat, že s pokračující ruskou krizí poroste i polarizace slovanského hnutí…

Nalézání vzájemných především kulturních vazeb slovanských národů zbavených sentimentu po bývalém SSSR je velmi užitečné nejen pro určování perspektiv moderního slovanství v dynamice moderního světa…“


zdroj: http://www.slovanskykruh.cz/2018/06/slovansko-arijske-vedy/