pátek 10. února 2023

ODKAZY NA STARŠÍ ČLÁNKY O SLOVANSKO-ÁRIJSKÝCH VÉDÁCH:

 ODKAZY NA STARŠÍ ČLÁNKY O SLOVANSKO-ÁRIJSKÝCH VÉDÁCH:

 

Mgr. Jiří Mačuda: disertační práce „Ideologie rodnověří v názorech a praxi jeho čelních představitelů (se zaměřením na genezi a proměny obřadu)“ – výňatek z oddílu 4.5 : „Staroruská církev pravoslavných starověrců – inglingů“ (2012): http://www.slovanskykruh.cz/2018/10/rodnoverske-padelky-slovansko-arijske-vedy/

 

Žiarislav: „Netreba veriť všetkému „slovanskému“ „ (2012): http://www.ved.sk/RC.slovanstvo.fantastika.htm

 

Miky Skjaera: „Inglingové a páter Dij – zhouba slovanského rodnověří“ (2015): http://moje-kniha-stinu.blog.cz/1501/inglingove-a-pater-dij-zhouba-slovanskeho-rodnoveri

 

KARUG: „Bukvice, ufoni a slovansko-árijské védy“ (2017): https://karugblog.wordpress.com/2017/08/06/bukvice-ufoni-a-slovansko-arijske-vedy/

 

 

LEVA-NET (2012): http://leva-net.webnode.cz/products/oznameni/

Oznámení (aktualizováno)

Chtěl bych učinit jedno oznámení, které reflektuje změnu mých názorů na určitá témata. V poslední době se poměrně výrazně změnil můj pohled na určité věci a nebylo by správné, kdybyste to nevěděli. V kostce, můj nynější postoj se dá vyjádřit následovně (podrobnější vysvětlení níže):
a) Slovansko-árijské védy prezentované páterem Dijem (o. Alexandrem, neboli Alexandr Chiněvič) jsou podvrh.
b) Levašov jako osoba už nemá moji důvěru, co se týká informací které předkládá, viz níže, je to o něco složitejší.
K bodu a) – Védy.
Védy jako takové, jako autentický písemný artefakt považuji z 99% za podvrh. To ale neznamená, že všechno v nich napsané je lež, je třeba oddělit dílo jako takové a informace, které obsahuje. Dílo jako takové bylo bezesporu napsáno někým, kdo má určité reálné okultní znalosti a znalosti skutečné minulosti. Můj současný pohled na věc je, že se jedná o určitý mix pravdivých informací a dezinformací, který byl vytvořen nějakým zasvěcencem. Například systém Karuny jakožto obrazného písma a návazný systém například matematiky založené na Karuně je podle mínění jednoho kolegy, který se jejím studiem zabývá, nepadělatelný, nevymyslitelný. S tím souhlasím, ale to v mém pohledu nevyvrací fakt, že jako celek se jedná o podvrh s nějakou agendou, který ale obsahuje řekněme určitý díl funkčního vědění. Jaká agenda to je, to je na diskusi, v mém pohledu ale spíše nějaká destruktivní. Nejúčinější dezinformace je vždy taková, který obsahuje většinu pravdy, jen v těch klíčových otázkách se jedná o dezinformaci.
Teď, co mě vede k tomu, že považuji S-A-V za podvrh – nepřítomnost jediného fyzického důkazu jejich existence, jediné fotografie, čehokoliv, kromě vydání už v moderní ruštině, které se objevilo v roce 1991. Před rokem 1991 podle mého nynějšího vědění nikdo nic o nějakých inglinzích starověrcích v Rusku ani nikde jinde neslyšel.
O Velesově knize naproti tomu nemám nejmenší pochybnosti – existují fotografie dřevěných destiček ze 40. let. Naprosto nic nebrání tomu, aby byly zveřejněny podobné fotografie originálních nosičů Slovansko-Árijských véd. Že se tak ještě nestalo znamená dle mého jedinou věc, že jako takové neexistují a nikdy neexistovaly.
Shrnuto – Slovansko-árijské védy v podání A. Chiněviče (pátera Dije) a církve Inglingů z Omsku jsou dle mého názoru jako takové podvrh, možná operace tajných služeb, nicméně zhotovený nějakým zasvěcencem a obsahují určité skutečné vědění, nicméně také nemálo dezinformací. Dezinformace se týkají hlavně jejich historické části, to jsou podle mého vyloženě pohádky. Co se týká starověrci vytvořeného (či jinak získaného) systému run, ten představuje jistý druh okultního vědění, otázka je, jak celostní vědění to je. Asgard Irijský ani Daarijský podlé mého nikdy neexistoval. V současném okamžiku by měl o opaku mohla přesvědčit jediná věc, fyzický důkaz jejich existence datující se před rok 1990.
Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/oznameni/

 

(Poznámka Slovanského kruhu: Je zajímavé, že autor tohoto oznámení byl zřejmě jeden z prvních lidí, kteří propagovali a rozšiřovali Slovansko-árijské védy v Česku… Pokud i on změnil svůj názor na ně a považuje je za podvrh, za směs pravdy a dezinformací – pak si názor udělejte sami…)