pátek 10. února 2023

Vyjádření k fenoménu Slovansko-árijské védy

Je to již dlouho, co se nám ve střední Evropě začaly objevovat texty církve Inglingů z Ruska a jejich následovníků. Stejně tak to bylo i s „Knihou Velesovou“, která nastartovala růst zájmu o téma původních slovanských textů.

Jaká je pravda o těchto textech? Cítím se jako zakladatel Slovanského kruhu povinen informovat veřejnost o tom, jaké informace se ke mně dostaly. Také bych byl rád, aby zodpovědnost za toto prohlášení šla pouze na mou hlavu a ne na ostatní členy naší organizace. Jsou to věci velice vážné a dlouho jsem nevěděl, jak s nimi naložit.

Tato moje odhalení jsou ale natolik zdrcující, že jsem si jist, že otevřou mnoha lidem oči a pomůžou mnohým v hledání pravdy o našem původu, o naší domorodé tradici, která – mimo té slovanské – sestává i z keltské, germánské a dalších. Pro naši dobu je však velice důležitá ta slovanská, kvůli kulturním aspektům, které nese naše země, náš národ a jazyk.

K textům z knih Slovansko-árijských véd jsem se dostal před dlouho dobou. Protože jsem ale již slovanství studoval, bylo mi podezřelé, kolik informací se najednou objevilo, když tu byly těžkosti najít i názvy lokálních božstev. Tak jsem nelenil a na první pohled fantastické dílo jsem konzultoval s odborníky z katedry slavistiky a religionistiky. Byl jsem zklamán hned od začátku. Byl jsem informován o tom, že jde o dílo Rusa jménem Alexander Chiněvič – říká si páter Dij, který tvrdí, že on a další rodnověrci jsou držitelé 10 000 let starých zlatých desek, které prý napsali Praslované. Tito Praslované měli přiletět v létajících talířích na severní pól země jako civilizace z  hvězd. Po zamrznutí pólů se vydali na jih a do Indie dorazili jako známí Árjové. Svoji moudrost zaznamenali na tyto zlaté desky. Z těch pak údajně vznikla známá védská kultura v Indii.

Bylo by to fantastické, ale je to bohužel lež a výmysl tohoto manipulátora, Pátera Dije.

Dokázali to akademičtí odborníci a znalci slovanské tradice a toto učení bylo odsunuto jako falzifikát. Třeba při naší vědecké disputaci ( http://www.slovanskykruh.cz/2015/06/disputace-na-tema-pravosti-slovanskych-textu-25-6-2015/ ) český odborník na sanskrt odhadl použité védské písmo jako staré maximálně 1200 let a ještě chybně osazené ve Fotoshopu. Prostě je to amatérské dílo a dělá ostudu slovanskému učení.

Rodnověrní Slované z Ruska, Ukrajiny, Slovenska a Čech od něj dali ruce pryč, protože jde o velice vážnou manipulaci historických dat skutečných Slovanů.

Není vůbec jisté, kdo a co za tím stojí…. .

Ruská církev Inglingů začala s propagací tohoto falsifikátu, který přilákal mnoho následovníků toužících probudit svoje slovanské kořeny, které byly tak dlouho utiskované církví, komunismem, ignorancí a likvidací přírodních hodnot u nás na kontinentě. A tím, že je nikdo neinformoval o skutečném stavu věcí, a díky své karmě prostě po tomto fantasy esoterickém dílu sáhli.

Nastala doslova vlna zájmu, podobná jako u Knihy Velesovy. Spousta videí a kazatelů. Ale pozor – skuteční Slované v Rusku, jako je Svaz domorodých občin v Rusku (Союз Славянских Общин Славянской Родной Верыanebo Velesův kruh se od tohoto falsifkátu distancují. Tyto skupiny praktikují slovanství v Rusku mnoho let a nic takového tam nikdy nebylo. Když tu se zničeho nic objeví takové veledílo… To je spíš k smíchu – a vůbec se k tomu dá jen těžko veřejně vyjádřit, aby se člověk nezamotal do zbytečných konfliktů.

Protože toto dílo vypadá zprvu fantasticky, získalo spoustu nadšenců. Napáchané škody na věrohodnosti už tak těžce získatelných informací o genocidě vystavenému slovanství jsou veliké. Lidé nevědí, čemu mají věřit, a perfektně organizované šíření Slovansko-árijských véd často předběhne méně propagované staré čisté slovanství, které se doposud sbírá ze všech ran.

Ve mně to vzbudilo veliké rozhořčení, jak někdo může být tak necitlivý a vystavit nicnetušící davy takové manipulaci.

Když jsem se naposledy setkal se zástupci této organizace na Moravě, během folklorního festivalu v Uherském Hradišti, bylo mi sděleno, že vědí, že je to falsifikát!!!!, ale že je jim to jedno. Že jdou cestou vyšší vibrace…… To mluví za vše.

Žádná z mezinárodních organizací působících v oblasti obnovy domorodé tradice s nimi nespolupracuje, a to ani Slovanský sněm, ze kterého byli definitivně vyloučeni v roce 2014 ve Slovinsku v Ljubljani.

Jako oficiální zástupce Slovanského kruhu, ale nyní hlavně za sebe, bych chtěl upozornit lidi, kteří hledají slovanství, aby si dali pozor, kam směřují svoji pozornost. V Rusku védisti nyní čelí obvinění z rasismu a proslýchá se (zprávy o tom již z webu bohužel zmizely), že jsou financování z podezřelých soukromých zdrojů, a dokonce i tajných služeb.

Napsal jsem tento dopis po setkání s dalším obdivovatelem této organizace, které mě tak vyděsilo, že již nemám jinou možnost.

Oficiálně tedy prohlašuji, že Slovanský kruh z.s. nemá nic společného s touto manipulativní organizací a jakékoliv jejich zneužívání našeho loga či názvu je protizákonné a bude řešeno právní cestou.

Poslední, o čem chci vypovědět, je invaze díla Kurovských do našich knihkupectví. Zdá se, že Lada Kurovská a Vladimír Kurovský pocházejí ze staré židovské rodiny, která v minulosti navázala kontakt s FCB, tedy tajnými službami Ruska. V té době se ale Lada nejmenovala Lada…

Po mém osobním setkání s Ladou Kurovskou v Praze, kdy mi lhala do očí, že se jmenuje Lada a ne jinak, mi tyto informace potvrdila. Chtěla, aby Slovanský kruh reprezentoval její akce – to jsem rezolutně odmítnul.

Vladimír Kurovskij byl vysvěcen jako slovanský kněz strážkyní autentické tradice – kněžnou Zorislavou. Pak však zradil učení rodnověrných Slovanů na Ukrajině, přijal zasvěcení od pátera Dije a stal se védistou. V tom momentě porušil přísahu u Zorislavy a s rodnověrnými Slovany přestal spolupracovat. Védisti jsou oddělená ezoterická skupina, která nenavazuje na rodnověří, ale na smyšlené texty Slovansko-árijských véd. Kurovští jsou proto nyní vyloučeni ze slovanských skupin na Ukrajině a jejich práce není součástí původní slovanské tradice.

To však neznamená, že v jejich dílech žádné stopy po slovanství nenajdete. Ale veškerá fakta překrucují tak, že tato forma učení vás k vašim autentickým slovanským kořenům nezavede.

Závěrem bych ještě rád dodal, že se ke mně doneslo z více zdrojů doma i v zahraničí, že za aktivitami církve Inglingů a Slovansko-árijských véd stojí pravděpodobně někteří členové pravoslavné církve i tajné služby Ruska FSB. Stopy tam skutečně vedou, celé toto dílo má podle mě za cíl použít Slovany k politické manipulaci a vládním záměrům. Diskreditace tohoto pole by byla hluboká rána znovu obnovující se duchovní síle našeho etnika. Proto je důležité se tomuto poli vyhnout a jít cestou pravdivých a ověřených informací. S tím rádi pomůžeme, jsme totiž ve spojení s ruskými a ukrajinskými rodnověrnými organizacemi, s jejich volchvy a kněžkami.

Přeji všem lidem dobré vůle, ať mají štěstí v hledání našich autentických společných kořenů. Ať všechny lži a manipulace se vyhnou vaší cestě.

Kéž síla našich předků stráží klenoty naší prastaré duchovní tradice.

 

S úctou a respektem,

Zdeněk Ordelt
zakladatel organizace Slovanský kruh z.s.


zdroj: http://www.slovanskykruh.cz/2018/06/slovansko-arijske-vedy/