pátek 30. dubna 2021

Máj neboli Noc ohňů

Jedná se o "čtvrtící" den mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. 

V tyto dny se pořádají ohňové slavnosti či rituály. Ohně se pro získání síly přeskakují, zapalují se v nich košťata, kterými se pak krouží a v některých částech Evropy se z kopců pouští hořící kola či sudy, symbolizující putující slunce. K noci ohňů se dále pojí očista ohněm, kdy se v něm „pálí“ vše nedobré. Odtud pramení zvyky obcházet oheň, popřípadě procházet mezi dvěma ohni. Sedláci mezi dvěma ohni vodili i dobytek. V keltské tradici se tento svátek nazýval Beltain, což doslova znamená dva ohně.

Ohňové rituály podporují plodící sílu. K tomuto svátku patří také rituální sex, který nebyl vázán manželským slibem. Děti zplozené z tohoto spojení byly požehnané silami tohoto svátku. Sexuální rituály měly i zemědělský význam, "co se v tento čas zaseje, to se o žních sklidí". Májka je symbolem spojení muže a ženy, kdy věnec jako ženský symbol, ženy navléknou na stožár májky, který je mužským elementem. Muži pak vztyčí májku a celou noc si ji hlídají, aby ji nikdo z jiné vesnice nepodřízl. Tento zvyk představuje symbolické souboje mezi jednotlivými rody a vesnicemi. Za sloup Májky se vybírá obvykle nejvyšší smrk v lese, může jím být i bříza. Májka je ozdobena volně visícími pentlemi, které ji oživují. V některých staveních se staví Májka bez ohledu na roční období, po narození dítěte. 

Dále sem patří tzv. dívčí válka, kdy si dívky v lese zbudují ohradu z chrastí a muži je „dobývají“. Jedná se tedy o jakési ritualizované námluvy a první sex.
 

Noc ohňů lze zasvětit bohu ohně Svarožiči, či bohyni života a plodnosti – Živě.

 


zdroje