neděle 7. ledna 2024

Tři králové

opis:  https://www.weleslaw.com/article/traja-krali_ZSlaQvdM5L3Bh32Prqx_OA_x/


Nové Slnko v podobe božiča Koliady rastie a mocneje. Popravde je celkom viditeľné, že sa rozvidnieva skôr, a neskôr sa stmieva. O tom hovorí aj staré porekadlo: NA TRI KRÁLE O KROK ĎALEJ!
Podľa názvu tohto sviatočného dňa by sme si mohli myslieť, že ide o čisto kresťanský sviatok. No s určitosťou môžeme tvrdiť, že prírodné zmeny, nastávajúce v šiesty deň januára, boli zrejmé aj naším predkom. Preto spokojne môžeme vnímať príchod Troch kráľov, ktorí sa prichádzajú pokloniť novorodeniatku, ako príchod troch božstiev - Svaroga, Perúna a Velesa. Tieto tri božstvá sú v slovanskej mytológii vnímané ako Traja králi, ktorí vládnu v jednotlivých svetoch, navzájom prepojených a tvoria náš Všehomír.
V slovanskej tradícii poznáme aj božstvo TRIGLAVa, ktoré je, ako už jeho meno napovedá, trojhlavým bohom. Jeho tri tváre symbolizujú práve troch synov Boha Roda, a to Svaroga, Perúna a Velesa. Ako vládcovi troch svetov by trojkráľový deň mohol byť zasvätený práve jemu.
V tento deň sa od pradávna vykonával obrad posväcovania vody priamo v potokoch či riekach. Ľudia sa v tejto vode umývali, respektíve kropili čečinovou chvojkou. Voda sa doniesla v krčahoch do obydlí, a celý nasledujúci rok sa využívala jej moc na čarodejné obrady. Pri posväcovaní sa do krčahov dávalo jablko (symbol Koliadu) a ku krčahom sa kládli soľ a krieda. Táto soľ a krieda boli touto vodou pokropené, a tak získali aj oni čarodejnú moc.
Vodou sa zvyklo vykropiť aj obydlie, následne sa obsypalo vysvätenou soľou, a nakoniec sa všetky dvere a okná obkreslili trojkráľovou kriedou. Tento obrad mal zabezpečiť očistu a ochranu domova pred mocnosťami zla a vniknutím temných bytostí, ako napríklad strigy alebo mory.
Ak už máme takú trojkráľovú kriedu, prečo si nad dvere nenakresliť symboly troch kráľov a napísať S+P+V?
Nech Slnko Požehná Vás.