úterý 28. března 2017

Hromnice

Svátek Hromnic se podle kalendáře slaví 2. února. Od svátku Hromnic začíná zjevně ubývat noční tmy a zima začíná pozvolna ustupovat. Jde o svátek vítání boha Peruna, kdy paní zima, bohyně Morana, začíná ustupovat. Od Hromnic je možné nad krajem uslyšet hrom, projev boha Peruna. Jde o začátek letního období bouří a dešťů. Naši předci při tomto svátku chodili na vyvíšená místa, hory či kopce, co nejblíže nebesům, kde sídlí hromovládce Perun. Žádali jej o ochranu před zásahem blesku. Pro ochranu obydlí se Perunovi zapalovali svíčky Hromničky a zatínala se sekera do dubového špalku, nebo do země. 
Rusalka

Rusalka - název démonické bytosti, který na Rusi vytlačil starší pojem víla. Slavili se zde tzv. rusalia (z latinského rosalia), kdy se hrály rozpustilé rusalné hry a zpívaly se běsovské písně, hrálo se na housle, bubny, píšťaly a tančilo se. V 11. stiletí jsou slavnosti doloženy i na Balkáně v tzv. Savině knize

Zdroj: Naďa Profantová, Martin Profant,  Encyklopedie slovanských bohů a mýtů, nakladatelství Libri, Praha 2004, ISBN 80-7277-219-8