úterý 28. března 2017

Rusalka

Rusalka - název démonické bytosti, který na Rusi vytlačil starší pojem víla. Slavili se zde tzv. rusalia (z latinského rosalia), kdy se hrály rozpustilé rusalné hry a zpívaly se běsovské písně, hrálo se na housle, bubny, píšťaly a tančilo se. V 11. stiletí jsou slavnosti doloženy i na Balkáně v tzv. Savině knize

Zdroj: Naďa Profantová, Martin Profant,  Encyklopedie slovanských bohů a mýtů, nakladatelství Libri, Praha 2004, ISBN 80-7277-219-8