čtvrtek 16. listopadu 2023

Indoevropané - Jan Tošovský


Náš jazyk patří do široké rodiny indoevropských jazyků. Tyto jazyky se tak nazývají proto, že jejich mluvčí v prehistorické době osídlili rozsáhlá území, sahající od Indie na východě až po Irsko na západě. Kde se ale tito lidé vzali? Jaký je jejich původ a odkud pocházejí? Jak jsme se o nich dozvěděli a co jsme o nich zjistili díky lingvistice, archeologii a dalším vědám? Fascinujícím světem pravěkých migrací a jejich dlouhodobými souvislostmi vás v třídílném seriálu přednášek provede Jan Tošovský.

Kdy a jak jsme se vůbec o Indoevropanech dozvěděli, jaké byly metody jejich poznávání a jak se věda o nich vyvíjela? Detailně prozkoumáme otázku, která indoeuropeanisty vzrušovala od počátku a vzrušuje dodnes – a to je otázka indoevropské pravlasti. Podíváme se na historii rekonstrukce indoevropského prajazyka – jakou podobu měla na začátku a v jakém stavu je dnes. A dalo by se jím zase mluvit? 

Jan Tošovský vystudoval obor arabistika-religionistika na FF UK a činoherní dramaturgii na DAMU. Překládá z angličtiny, francouzštiny, němčiny a arabštiny. Působil jako dramaturg v Činohře Národního divadla, libereckém Divadle F. X. Šaldy a pražské MeetFactory.

Záznam přednášky proslovené v Ústřední knihovně Městské knihovny v Praze 22. 3. 2022.Kam až Indoevropané ze své pravlasti došli? Ve druhé z cyklu přednášek o Indoevropanech se projdeme vzrušující historií, která sahá od mladší doby kamenné po středověk a od Číny po Island. Povíme si více o tom, jak se jednotlivé skupiny šířily po světě a kdy se dnešní indoevropské národy vynořily z hlubin prehistorie. Podíváme se také na jazykové změny, kterými indoevropské dialekty prošly a zamyslíme se nad otázkou, zda a dokdy mohly být vzájemně srozumitelné. 

Záznam přednášky proslovené v Ústřední knihovně Městské knihovny v Praze 19.4.2022Co mají Indoevropané dodnes společného a proč je ve vtipech všechno třikrát? Ve třetí přednášce si řekneme více o kultuře, společnosti a náboženství Indoevropanů tak, jak o nich vypovídá lingvistika, srovnávací mytologie či archeologie. Podíváme se také na to, co z kultury našich prapředků přežilo dodnes a zda může jejich dávná mentalita mít nějaký vliv i na náš současný život.  Přednáší Jan Tošovský.

Jan Tošovský vystudoval obor arabistika-religionistika na FF UK a činoherní dramaturgii na DAMU. Překládá z angličtiny, francouzštiny, němčiny a arabštiny. Působil jako dramaturg v Činohře Národního divadla, libereckém Divadle F. X. Šaldy a pražské MeetFactory.

Záznam přednášky proslovené v Ústřední knihovně Městské knihovny v Praze18.5.2022