pátek 10. února 2023

Leva-net - oznámení

 Oznámení (aktualizováno)

Chtěl bych učinit jedno oznámení, které reflektuje změnu mých názorů na určitá témata. V poslední době se poměrně výrazně změnil můj pohled na určité věci a nebylo by správné, kdybyste to nevěděli. V kostce, můj nynější postoj se dá vyjádřit následovně (podrobnější vysvětlení níže):

a) Slovansko-árijské védy prezentované páterem Dijem (o. Alexandrem, neboli Alexandr Chiněvič) jsou podvrh.

b) Levašov jako osoba už nemá moji důvěru, co se týká informací které předkládá, viz níže, je to o něco složitejší.

 

K bodu a) - Védy.

Védy jako takové, jako autentický písemný artefakt považuji z 99% za podvrh. To ale neznamená, že všechno v nich napsané je lež, je třeba oddělit dílo jako takové a informace, které obsahuje. Dílo jako takové bylo bezesporu napsáno někým, kdo má určité reálné okultní znalosti a znalosti skutečné minulosti. Můj současný pohled na věc je, že se jedná o určitý mix pravdivých informací a dezinformací, který byl vytvořen nějakým zasvěcencem. Například systém Karuny jakožto obrazného písma a návazný systém například matematiky založené na Karuně je podle mínění jednoho kolegy, který se jejím studiem zabývá, nepadělatelný, nevymyslitelný. S tím souhlasím, ale to v mém pohledu nevyvrací fakt, že jako celek se jedná o podvrh s nějakou agendou, který ale obsahuje řekněme určitý díl funkčního vědění. Jaká agenda to je, to je na diskusi, v mém pohledu ale spíše nějaká destruktivní. Nejúčinější dezinformace je vždy taková, který obsahuje většinu pravdy, jen v těch klíčových otázkách se jedná o dezinformaci.

Teď, co mě vede k tomu, že považuji S-A-V za podvrh - nepřítomnost jediného fyzického důkazu jejich existence, jediné fotografie, čehokoliv, kromě vydání už v moderní ruštině, které se objevilo v roce 1991. Před rokem 1991 podle mého nynějšího vědění nikdo nic o nějakých inglinzích starověrcích v Rusku ani nikde jinde neslyšel.

O Velesově knize naproti tomu nemám nejmenší pochybnosti - existují fotografie dřevěných destiček ze 40. let. Naprosto nic nebrání tomu, aby byly zveřejněny podobné fotografie originálních nosičů Slovansko-Árijských véd. Že se tak ještě nestalo znamená dle mého jedinou věc, že jako takové neexistují a nikdy neexistovaly.

Shrnuto - Slovansko-árijské védy v podání A. Chiněviče (pátera Dije) a církve Inglingů z Omsku jsou dle mého názoru jako takové podrvh, možná operace tajných služeb, nicméně zhotovený nějakým zasvěcencem a obsahují určité skutečné vědění, nicméně také nemálo dezinformací. Dezinformace se týkají hlavně jejich historické části, to jsou podle mého vyloženě pohádky. Co se týká starověrci vytvořeného (či jinak získaného) systému run, ten představuje jistý druh okultního vědění, otázka je, jak celostní vědění to je. Asgard Irijský ani Daarijský podlé mého nikdy neexistoval. V současném okamžiku by měl o opaku mohla přesvědčit jediná věc, fyzický důkaz jejich existence datující se před rok 1990.

 

b) Levašov

Tady je třeba rozlišovat Levašova jako člověka a informace, které prezentuje. Co se týká jeho jako člověka, přistihl jsem ho při otevřené lži, zachycené na video, a následně při další várce lži při výzvě na dalším setkání, aby první lež vysvětlil. Takže jako osoba naprosto ztratil moji důvěru. Co se týká informací, které představuje, lze je rozdělit do třech oddílů:

1) jeho pohled na minulost představený v knihách Rusko v křivých zrcadelch a jinde

2) jeho fyzikální teorie stavby vesmíru

3) jeho biografie

 

Nejprve k bodu 3, tam je to nejjednodušší - pro sebe jsem jeho údajné činy odsunul do říše fantazie, ale hlavně, nezabývám se tím. Pravděpodobně je tam pár myšlenek na přilákání pozornosti a získání důvěry, a zbytek čirá fantazie. Není vyloučenou určité okultní působení na čtenáře.

K bodu 2, fyzikální teorie vesmíru. Nabízí se otázka, proč by to všechno psal a vymýšlel, a kreslil, pokud by byl podvodník či nějaká psychologická operace a nemyslel to upřímně. Odpověd - nevím. Možná na jeho teoriích něco je, možná je to vše hromada nesmyslů, budoucnost ukáže. Osobně to neřeším a neplýtvám duševní energií tím směrem.

K bodu 1, verze minulosti, kterou předkládá. To je částečně odpovězeno tím, že ji staví na Slovansko-árisjkých védách A. Chiněviče. Podle mého, čím dále do minulosti, tím větší pohádky to jsou. Samozřejmě nemůžou to být samé pohádky, všechno lži nebo nesmysly, to by se tím jednoduše lidé vůbec nezabývali a mávli by nad tím rukou. Dle mého opět, určitý mix skutečnosti a dezinformace, otázka zůstává, zda on sám tomu věří, je manipulován, nebo to dělá vědomě. A opět - příliš to neřeším, je mi to jedno. Další otázkou je účel jeho díla. A opět se můžu jen dohadovat. Je to pokus kontrolovat opozici podle hesla "když nemůžeš opozici zničit, postav se do jejího čela?" Či je to pokus svést pokusy o nalezení pravé minulosti a odkazu předků na slepou kolej, či spolu s Vedagorem, Chiněvičem a dalšími pokus nabídnout tolik variant, které si jdou navzájem po krku a částečně se vyvracejí, aby se z toho hledající člověk zhnusil a nenalezl nebo nepřikládal váhu tomu pravému?

Opět, odpověď neznám a nezabývám se jejím hledáním, došel jsem vnitřně k závěru, a podle komentářů některých dalších nejsem sám, že se tím není třeba zabývat, protože v relativně krátké době to vše vyjde najevo v průzračné podobě a nebudou další pochybnosti. Logicky bych to příliš zdůvodnit neuměl, ale intuitivně to tak cítím.

Než se někteří zeptáte, ano, moje názory v těchto věcech ovlinil G. Sidorov a jeho knihy, ale zdaleka se nejedná o jediný činitel, on spíše potvrdil určité moje názory, které zrály určitou dobu a ke kterým jsem v jeho práci našel další oporu, a nejen v jeho.

Teď se na mě možná spustí lavina otázek, pokusím se na některé, které předpokládám že se objeví, odpovědět hned, na ostatní položené v diskusi budu reagovat následně.

 

Otázka: znamená to že vše na těchto stránkách zveřejněné je nepravdivé apod.?

Odpověd: zdaleka ne, jednak je zde spousta informací či faktické evidence, které nepocházejí od Levašova či nějakým způsobem od Slovansko-árisjkých véd, a i pokud se jedná o ně, nejspíše je tam vždy nějaká část pravdy obsažena, ale její interpretace a interpretace faktů už je jiná věc. Kdybych měl specifikovat: sekci chronologie považuji co se týká interpretace faktů za pohádky, stejně tak většinu článků stavící na Védách atd. Jsem ale zároveň více než když předtím přesvědčený, že:

          - bílá rasa, i ostatní rasy. mají na Zemi stotisíciletou, nejspíše historii délky milionů let

          - data 40 tisíc let př.n.l. a 12-13. tisíc let př.n.l. (zánik Atlantidy) jakožto data významých událostí jsou opodstatněná

          - skutečně existovala severní pravlast bílé rasy (Árijců / Orianů-Hyperborejců), který zanikla při kataklyzmatu před 12-13 tisíci lety, jen to nebyl samostaný kontinent Daaria, ale bylo to prodloužení současných souší daleko více na sever.

          - obecně, minulost bílé rasy a i ostatních ras na Zemi je bezpochyby naprosto jiná, než prezentuje současná historie (spíše - historická mytologie), jen je to vše trochu jinak než prezentuje Levašov a Slovansko-Árisjké védy, přičemž čím dále do minulosti, tím více jinak to je.

 

Otázka: zda se cítím nějak podvedený, lituju práce strávené nad překlady apod.?

Odpověd: naprosto ne. Poznávání pravdy je kontinuální proces, uplynulý rok a něco strávený překlady a tvorbou těchto stránek mi mnohem více dal, než vzal - velmi významné rozšíření obzorů, vědomostí, naučení se ruštiny atd. A že se Levašov a Védy ukázují nejspíš falešnou cestou? V mém vidění - otevřely dveře, otevřely vnímání pro jiný výklad historie, než je prezentován, je jednoduše čas zasadit je ve vnímání tam, kde je jejich místo, a posunout se dále. Doufám, že to budou podobně vnímat i ostatní překladatelé, kteří na těchto stránkách spolupracovali. Navíc, co se týká podložených faktů, na těch se nic nemění, nyní mám jen jiný pohled na jejich interpretaci, a to ještě ne všude.

 

Otázka: chystám se překládat knihy Sidorova?

Odpověď: ne, určitě ne plošně. Jednak je to několikanásobný objem práce oproti překladům, které jsem dosud udělal, jednak je to složitější ruština, a v poslední řadě, ubylo volného času, díky kterému jsem mohl realizovat tyto stránky a jejich obsah. Respektive ten čas už si nemůžu dovolit vynakládat na překlady v takové míře, jako v posledním roce. Doporučil bych zájemcům zkusit transliterované verze jeho prací, které jsou zde ke stažení. Pokud budu soudit z vlastní zkušenosti, před rokem jsem neuměl ani jedno písmeno azbuky a nikdy nepřečetl v ruštině ani větu, dnes čtu ruské texty (transliterované) stejnou rychlostí, jako by byly v češtině, a to jsem přitom na učení se ruštiny nevynaložil žádné zvláštní úsilí. A ani si přitom neuvědomuju, že jsou rusky. Občas se pochopitelně objeví slovo, které neznám, ale celkové pochopení textu se blíží 100%. Proto si myslím že to jde, jen překonat ty těžké začátky, kdy se to zdá jako marné úsilí. Tady záleží hlavně na tom, jak moc člověka zajímá materiál, který čte, a knihy Sidorova jsou v tomto ohledu excelentní, viz zdejší přeložené úryvky pro příklad. Určitá snaha se vám vrátí tisícinásobně, otevře se vám takový informační prostor, o kterém si v češtině můžete bohužel nechat jen zdát. Navíc si myslím, že pro nás je ruština extrémně lehká k naučení, pokud se nebere v potaz překážka azbuky, což se dá obejít transliterací.

 

Závěrem bych se chtěl obrátit k otázce Stalina ve vztahu k pracem Sidorova. To pro mě totiž bylo větší překvapení, než dozvědět se o minulosti Slovanů-Árijců nejprve v podání Levašova / Véd, a v dalším stupni zjistit, že je to nejspíš z větší části smyšleno, a ve skutečnosti je to ještě jinak. Člověk je nějak schopen vstřebat, že je mu lháno o událostech starých stovky, tisíce let, ale zjistit, že má naprosto zkreslený pohled na události staré 60-90 let, to je poměrně jiná záležitost. Zatím nemůžu dělat, ani pro sebe, absolutní závěry, ale po bližším prozkoumání několika ruskojazyčných zdrojů, konkrétně např. knihy Muchina, které jsou založeny na stovkách citací a dobových dokumentech, můžu říct jedno - nedělejte předčasné závěry, pokud jste nestudovali originální zdroje v ruštině, máte téměř s jistotou názor na Stalina vybudovaný na nepravdivých představách o stavu věcí.

Co mohu zatím soudit, tak k mému překvapení fakta v mnohem větší míře podporují pohled Sidorova na Stalina, než opačnou variantu, že by ho vyvracely. Protože interpretace událostí je ošidná věc, uvedu pro příklad jen pár faktů o Stalinovi, můžete zhodnotit sami, nakolik zapadají do obrazu, jež je o něm dnes prezentován. Pocházejí z knihy Jurije Muchina - "Vrahové Stalina", v níž jsou i příslušné citace a odkazy na další zdroje:

1) Stalin v průběhu 20. let třikrát požádal centrální komisi KS SSSR, aby ho zbavila pozice generálního sekretáře KS a tím i veškerého faktického vlivu, a aby ho přiřadila na nějaký méně významný post kdekoliv v SSSR nebo zahraničí. Existují písemné důkazy tohoto, tzn. jeho dopisy CK, ve kterých žádá zbavení funkce. Politbyro pokaždé odmítlo, nedovolilo mu odstupit. V jednom případě podává žádost ne písemně, ale osobně na zasedání, a působí to tak (zachoval se záznam), že téměř zoufale prosí, aby ho té funkce a odpovědnosti zbavili, ale politbyro jednohlasně odmítlo - naopak, báli se jako čert kříže, že by o něj přišli.

2) Jako gensek (generální sekretář) KSR (komunistické strany Ruska) a už fakticky uznaný vůdce země nevlastnil žádný osobní majetek, ani oblečení a boty navíc, jediným jeho majetkem byla rozsáhlá knihovna čítající tisíce svazků, z nichž každý Stalin přečetl. I jako faktický vůdce SSSR bral plat jen jako člen CK (gensek neměl žádný zvláštní plat navíc) ve výšce několika set rublů, který taktak stačil materiální zabezpečení jeho ženy a dětí. Naproti tomu mnohem níže postavení stoupenci Trockého si žili zcela jinak, drahé oblečení, vily, restaurace, prostitutky atp.

3) z dobových dokumentů a výpovědí vyplývá jednoznačný závěr - v době soupeření Stalina a Trockého znamenalo přidat se k Trockému velké materiální výhody a požitky, kdežto přidat se na stranu Stalina znamenalo práci, práci, práci a hrozbu zabití ze strany Trockistů.

4) Existuje dokument, příkaz, osobně podepsaný Stalinem o tom, jak se mají úřady chovat ke zvláštním přesídlencům na Sibiři - zajistit každému zdarma bydlení, nářadí, teplé oblečení, zdravotní péči, potřebné věci do začátků osídlení na novém místě apod. Místní trockisty ovládané buňky namísto toho vysadili lidi uprotřed sibiře a bez ohledu na výše zmíněný příkaz nezajistily nic, v důsledku čehož miliony lidí zemřely hladem, zimou a nemocemi, a byl zároveň zničen projekt osídlení nových uzemí. Ti se dnes automaticky předkládají jako oběti Stalina.

5) Stalin byl podle některých nejvzdělanější člověk historie, četl denně kolem 300 stran a nejen četl, ale i chápal obsah a dělal si vlastní poznámky v knihách. Takto přečetl za život tisíce knih. Podle závěrů člena akademie věd SSSR D.V.Kolesova a V.A.Ponomarenka například: " ...principiální tvůrčí charakter má i práce Stalina z roku 1921 'O politické strategii a taktice ruských komunistů'. ... Pokud bychom měli ohodnotit obsah této práce z dnešních měřítek obecně přijímaných ve vědě, potom je zde více závěrů a vývodů, než ve velmi dlouhé doktorské disertaci v oboru Politologie či přesněji Politická technologie. Přičemž na své aktuálnosti tyto závěry neztratily ani po mnoha letech. ...".

 

Hox

 

Dodatek: tímto vzniká pochopitelně mnoho otázek a věcí k vyřešení. Například co s názvem stránek, jejich obsahem, nezveřejněnými překlady. Co se týká nezvěřejněných překladů, nějaké jsou, konkrétně dokončení knihy Odhalení s chybějící kapitolou 41 a dokončení knihy Anizotropní vesmír. Ty překlady zveřejním, ale už bez dalších úprav jako jazykové korektury apod. Co se týká knihy Světlany, zde je můj "důvěrometr" o něco výše než v případě Levašova, řekl bych že to i může být skutečný popis mentálních výletů, ale zůstávají zásadní otázky - zda jí byly poskytnuty správné informace a hlavně otázka o roli templářů, neboť ona je ve své knize představuje jako stoupence Radomíra/Krista s tím, že k infiltraci řádu a proměnu v nástroj Temných došlo později, ale dobové zdroje mluví jinak, templáři se účastnili křížové výpravy proti Venetům a není pochyb na jaké straně a v jaké roli - a to bylo v době, kdy podle knihy Světlany ještě "dobří" templáři infiltrováni nebyli. Samozřejmě je také možné, že celá kniha je jedna velká fantazie.

Co se týká zdejších článků, nic mazat ani upravovat nebudu, vše zůstane tak jak je, jen na titulní stranu přibude natrvalo toto oznámení. Problém vyvstává s názvem stránek, pochopitelně, tady časem nějaké opatření přijmu, v úvahu připadá přejmenování a přechod na jinou doménu.

V poslední době také tak nějak přirozeně utichla aktivita s překlady Levašova či Světlany ze strany ostatních, tímto bych i tak vyzval ty, kdo mají ještě něco rozpracováno, co má původ v těchto zdrojích, zastavte nad tím práci. Pokud to ale někdo bude cítit jinak a bude chtít něco rozdělaného dokončit, zveřejním to. Taky doufám, že pro to co jsem napsal budou mít překladatelé a spolutvůrci pochopení a nestanu se pro ně veřejným nepřítelem číslo jedna... ale taková je holt situace, není to momentální nálada, ale názor, který zrál určitou dobu a nezmění se, pokud se neobjeví nová fakta. Chápu, že u někoho z překladatelů může vzniknout znechucení nad tím, co jsem napsal, buďto nad "zbytečnou" prací nad překlady nebo nad tím, že s mým pohledem na Védy a Levašova nesouhlasí, a že část lidí může odejít, případně si dá na nějakou dobu pauzu, ale myslím si, že těch materiálů, které stojí za to překládat je stále hodně, a byla škoda to, co zde vzniklo, potopit. Sám budu ve stránkách pokračovat jako doposud, ale sám to v nynějším rozsahu neutáhnu.

 

Dodatek 2: ještě k jedné věci. Vladimíra, autora stránky vedy.sk znám osobně a je to vynikající člověk, a tímto oznámením jsem ho postavil do nepříjemné situace. Doufám, že se naše cesty rozejdou jen názorech a jen do doby, než vyjde najevo skutečný stav věcí, protože si myslím, že cíle máme stejné - hledání pravdy a odkrývání skutečné minulosti. Co se týká chystaného Menorečenie, které tady bylo avizováno a které jsem pomáhal organizovat, nejjednodušší řešení asi bude, když předám seznam zájemců, kteří se přihlásili u mě, Vladimírovi, a dále už půjdou věci mimo mě. Kdo by chtěl ze seznamu přímo vyškrtnout, nechť se mi ozve. Sám se obřadu účastnit nebudu, ale chtěl bych přijet kvůli setkání se spřízněnými dušemi. Možná se také pletu a Vladimír nebo A. Chiněvič mi při návštěve ukážou důkazy autentičnosti Véd, no, pokud ano, tím lépe.. :)

 

Díky za podporu, nebudu reagovat na každý příspěvek zvlášť, ale napíšu to zde - budu ve stránkách pokračovat, rušit ani balit nic nemíním, jen rozsah bude záviset na tom, kolik lidí ze stávajících přispěvatelů zůstane nebo se kolik se přidá nových. Jeden člověk toho nezvládne tolik, jako skupina 10-25 lidí.  Ze všeho nejdříve bych chtěl přeložit "Niklotovu závěť", což je dílo, které by měl znát každý Slovan obecně a každý západní Slovan tím více, nemluvě o dětech. Zvlášť u dětí je potenciál k posunu vnímání Slovanů a sebe sama tím správným směrem obrovský. Sidorov také v posledním týdnu zveřejnil 2 díly otázek a odpovědí, které bych chtěl zpřístupnit jakožto alternativní pohled k těm, které tady už byly prezentovány. Kdo by byl ochotný něco přeložit - pište tedy na můj email, díky.zdroj:  http://leva-net.webnode.cz/products/oznameni/