středa 12. června 2024

Moravské házení do koláče

 Moravské házení do koláče bylo zvykem, který se konal před svatbou. Byl to způsob, jak nevěstě přispět do věna.

Koláče pro tuto tradici měly různou podobu. Často se jednalo o věnec z vánočkového těsta s dírou uprostřed, ozdobený figurkami z těsta na špejlích.

Svatební hosté byli pak vyzváni písničkami, aby hodili peníze do díry v koláči. Kromě peněz se očekávalo i zábavné vystoupení v podobě písničky, básničky, nebo scénky.

Házení do koláče tak bylo společenskou událostí, která sloužila k pobavení svatebčanů a zároveň pomohla nevěstě s finančním zajištěním do manželství.

Dnes se tato tradice již běžně nekoná, ale v některých oblastech Moravy se s ní můžete setkat i na svatbách v 21. století.

Zde je několik zajímavostí o Moravském házení do koláče:

  • Koláč symbolizoval plodnost a hojnost.
  • Peníze hozené do koláče měly zajistit novomanželům bohatství a štěstí.
  • Vystoupení hostů měla pobavit svatebčany a předešít smůle.
  • Házení do koláče bylo symbolem rozloučení nevěsty se svobodným životem.

Pokud se chcete dozvědět více o Moravských lidových tradicích, doporučuji vám navštívit některé z folklórních muzeí na Moravě.


sepsal AI Gemini