středa 12. června 2024

Slovansko-árijské védy od AI Geminy

 Slovansko-árijské védy (SAV) jsou soubor textů prezentovaných jako sbírka starověkých moudrostí Slovanů a Árijců. Jsou psány runovým písmem a údajně byly uchovány po staletí v horských oblastech Sibiře.

Tvůrci a šíření:

SAV poprvé publikoval v 90. letech 20. století Alexander Chi névič, ruský autor a zakladatel hnutí Inglismus (odnož slovanského novopohanství). Chi névič tvrdil, že texty mu předal mnich jménem Porfirij, který je našel v klášteře v Altaji.

Obsah:

SAV se skládají z devíti knih, které pokrývají širokou škálu témat, včetně:

  • Slovanské historie a kosmologie
  • Slovanské mytologie a náboženství
  • Vědy a technika
  • Lékařství a zdraví
  • Psychologie a duchovní rozvoj

Pravost a kontroverze:

Většina vědců a historiků považuje SAV za podvrh. Texty obsahují mnoho faktických chyb a nekonzistencí a neexistují žádné důkazy o jejich starověkém původu. SAV jsou často kritizovány také za propagaci rasistických a antisemitských idejí.

Závěr:

Slovansko-árijské védy jsou kontroverzní texty, které nejsou považovány za důvěryhodné. I když někteří lidé v jejich poselství nacházejí duchovní hodnotu, je důležité si uvědomit, že se nejedná o prastaré slovanské moudrosti, ale o moderní výtvor.

Další zdroje:


sepsal AI Gemini