středa 3. dubna 2024

Velká Morava mezi východem a západem

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : Uherské Hradiště, Staré Město 28.9.-1.10.1999


svazek: 17
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Brno 2001, 427s.

ISBN 80-86023-28-1
ISSN 1804-1345

Publikace předkládá výsledky bádání tuzemských i zahraničních vědců, které byly prezentovány na stejnojmenné mezinárodní konferenci v roce 1999. Příspěvky se týkají základních témat Velké Moravy a to nejen z pohledu archeologie regionálního charakteru, ale i problematiky širšího evropského prostoru.


Velká Morava mezi východem a západem - Archeologický ústav AV ČR, Brno (arub.cz)