neděle 29. ledna 2023

Mapy pravěkých archeologických kultur

 Archeologická kultura je koncept spojený s rozpoznáním skupin souvisejících archeologických pramenů v pravěku a rané době dějinné. Ve starším výzkumu byla identifikace archeologické kultury klíčovým tématem, pomohla porozumět vývoji archeologických pramenů v prostoru a čase. V současnosti je archeologická kultura považována za metodologický nástroj a znalost archeologických kultur napomáhá řešení některých výzkumných otázek. Archeologická kultura nepředstavuje kmen ani etnickou skupinu a lidé v minulosti se s ní neidentifikovali.

Představený soubor map je orientační, připravený ke studijním účelům. Nepostihuje rozmanitý obraz archeologických pramenů v prostoru a čase.


více na: https://archeo-muzeo.phil.muni.cz/pro-verejnost/mapy-pravekych-archeologickych-kultur?fbclid=IwAR2DischobmHD2w2DZW5qVx7RT9PUDVr4pUWon8viLiwjY1__MedNJ1jAiA