pondělí 28. března 2016

Slovansko - Árijské védy a Kniha Velesova

     Slovansko - Árijské védy nemají žádnou oporu v historicky doložitelných faktech. Nelze je tedy považovat za historii Slovanů či jiného národa. V dobách, kdy archeologie rozpozná jámy po dřevěných kůlech stavby stojící před několika tisíci lety, se jeví informace o vyspělé kultuře, která po sobě nezanechala žádný důkaz, jako smyšlenka jednoho jediného autora této ságy. Védy tohoto typu nejsou podloženy žádnou historickou literaturou či zápisem z té doby.

     Originál Knihy Velesovy, který má být vyryt ve zlatě, nikdo nikdy neviděl a nikdo neví, kde by měl být. Prezentované "kopie" jsou jen jakýmsi smyšleným textem, jehož jazyk odpovídá 19. století. 

     Šokující tvrzení vykladačů této literatury koliduje ve všemi dosud známými historickými fakty. Literaturu tohoto typu lze zařadit do fantazy literatury vedle Tolkiena, jehož popis stvoření světa a popis jednotlivých věků  je krásně propracovaným dílem.